De Enschedese Watervrienden
 Printbare versie  Printbare versie
Lidmaatschap
Contributie
Inschrijven
Uitschrijven
Adreswijziging

Opgaveformulier wachtlijst

Wanneer u onderstaand formulier invult; dan wordt uw naam, of de naam van uw kind aan de wachtlijst toegevoegd. De wachttijden zijn afhankelijk van het soort zwemprogramma dat gevolgd gaat worden. Meer informatie over de wachtlijsten vindt u onder het kopje lidmaatschap.

Bij opgave dient u een incassomachtiging af te geven voor de inning van het inschrijfgeld van € 10,00 en voor het betalen van de contributie.

Aanmelding voor wachtlijst

Opgaveformulier wachtlijst Enschedese Watervrienden

Persoonsgegevens
- -


De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.